Supportersclub “Hand in Hand” werd gesticht op 23 augustus 1969 door 3 personen :

 • Willy DE KEYSER, voorzitter
 • André DE WALSCHE, secretaris
 • Sylvère BOCKAERT, schatbewaarder

De club werd gesticht in café Casino, Grote Baan 222 te Lovendegem bij de toenmalige uitbaters de heer en mevrouw Alfons Dillen, spijtig genoeg beiden reeds overleden.

Bij de stichting van de club waren er 57 leden, op het einde van het jaar 1969, ter gelegenheid van de eerste souper voor spelers en supporters, waren dit er reeds 131 !!!

Op het huidig ogenblik draait het ledenaantal steeds tussen 425 en 500 waardoor het bestuur noodzakelijkerwijze ook groeide tot 7 actieve leden (zie samenstelling huidig bestuur als bijlage) + de ere-voorzitster mevrouw Angèle ROEGIERS (weduwe van Jeroom VAN WIEMEERSCH).

Van de stichters is de heer Sylvère Bockaert ondertussen overleden, heeft de heer Willy De Keyser ontslag genomen op 30 november 1997 en werd als voorzitter vervangen in de bestuursvergadering van 4 januari 1998 door de heer Michel DE GRAEVE, tevens de huidige voorzitter van de club.

De voornaamste activiteiten van de club zijn :

 • inrichten busreis voor supporters voor iedere verplaatsing van het eerste elftal van de voetbalclub (momenteel niet meer – te geringe belangstelling van de supporters …);
 • jaarlijkse inrichting van een juniorentornooi, na 10 jaar vervangen door een scholierentornooi (U-17) op de terreinen van KSK De Jeugd Lovendegem, telkens met 10 deelnemende ploegen uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en zelfs Vlaams Brabant.
 • de jaarlijkse reuzensouper voor supporters en kernspelers, momenteel steeds de 1ste zaterdag van december, met steeds rond de 200 deelnemers.

De doelstellingen van supportersclub “Hand in Hand” zijn :

 • opbouwen en activeren van een grote schare supporters in een degelijke club om te supporteren voor hun voetbalclub en daarbij het creëren van een aangename sfeer door busreizen, jaarlijks souper en andere activiteiten, met een gering lidgeld om er bij te zijn (slechts 5 euro/jaar voor de leden en vanaf 20 euro/jaar voor de ereleden);
 • het sponsoren ten voordele van de voetbalclub onder de vorm van:
  • Reclamepaneel rond het voetbalterrein
  • inrichten van activiteiten
  • ondersteuning en meehelpen in activiteiten ingericht door de voetbalclub
  • jaarlijkse sponsoring van een jeugdploeg
  • jaarlijkse financiële ondersteuning van de voetbalclub
 • morele ondersteuning van de spelers op thuis- en uitwedstrijden door een trouwe schare supporters “in goede en in slechte tijden”

In 1999 werd het 30-jarig bestaan van de Supportersclub gevierd met een feestelijke souper, voorafgegaan door een receptie, die we sindsdien ieder jaar terug doen, met niet minder dan 250 aanwezigen, waaronder de voltallige fanionploeg van KSK De Jeugd Lovendegem en een delegatie van het beloften elftal.

Wij hopen nog jaren te kunnen doorgaan met ons excellent bestuur om onze favoriete ploeg te ondersteunen, met degelijke supporters en in een uitstekende sportieve sfeer zoals het voor een supportersclub hoort te zijn.

Op 23 augustus 2019 vieren wij ons 50-jarig bestaan hetgeen voor ieder bestuurslid een fantastische bekroning zou zijn voor het harde werk voor onze voetbalclub … wij duimen dat we er allen nog zijn !!!!